NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Beheergrondbank Laag Holland helpt drie pachters aan land

6 dec 2006

In juni 2006 is door de Provincie Noord-Holland en het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit de Beheergrondbank Laag Holland gelanceerd. Op vrijdag 8 december om 11.30 uur vindt de eerste transactie plaats in Edam.

Een boer in Westzaan die zijn bedrijf wilde beŽindigen, verkocht zijn land (20 hectare) aan de Beheergrondbank. De Beheergrondbank ging op zoek naar geÔnteresseerde pachters in de buurt en vond er drie. Deze boeren zetten het werk voort, waardoor de koeien in de wei blijven en weer een stap wordt gezet in het behouden van het waardevolle veenweidelandschap in Laag Holland. De boeren op hun beurt krijgen de mogelijkheid hun agrarische activiteiten uit te breiden zonder dat ze de dure grond hoeven te kopen.

De uitvoering van de Beheergrondbank vindt plaats door de Dienst Landelijk Gebied. Nationaal Groenfonds, dat binnen de kaders van het overheidsbeleid financiŽle faciliteiten biedt voor natuur, bos en landschap, zorgt voor een gunstige financieringconstructie.

Aanstaande vrijdag zetten de deelnemende partijen hun handtekening onder de overeenkomsten voor de Beheergrondbank. En meteen daarna kunnen de Westzaanse boeren gaan tekenen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet