NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

185 miljoen Europees geld voor Zuid-Nederland

21 november 2006

De provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland ontvangen waarschijnlijk 185 miljoen Europees geld voor de periode 2007-2013. Het totale budget voor Nederland bedraagt 830 miljoen. De drie provincies innen hiermee ruim 20% van de beschikbare gelden. Aangevuld met nationale, regionale en lokale financiering wordt hiermee een programma mogelijk van meer dan 460 miljoen.

Het Europees geld is afkomstig uit het Europese Structuurfonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO). De drie provincies hebben hun gezamenlijk programma nu ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. Een uitspraak wordt in mei 2007 verwacht.

De provincies willen projecten opstarten waarbij het bevorderen van ondernemersschap en innovatie centraal staan. Maar ook het verbeteren van het vestigingsklimaat, zoals de herstructurering van bedrijventerreinen, de kwaliteit van het woon- en leefklimaat en de versterking van de toeristisch-recreatieve sector, krijgen prioriteit.

BrabantStad, het Limburgse Tripool en de stad Venlo hebben een bijzondere positie in het programma gekregen: zij krijgen een gezamenlijk budget voor stedelijke projecten.

De afgelopen periode ging 140 miljoen naar Zuid-Nederland. Dit was exclusief EFRO-bijdragen specifiek voor de steden Eindhoven, Heerlen en Maastricht. Het totaal kwam daarmee op 190 miljoen. In de verwachte 185 miljoen voor de nieuwe periode is geen bijdragen voor deze steden opgenomen.

Zuid-Nederland heeft zich mede door deze subsidies weten te ontwikkelen tot een Europese topregio op het gebied van o.a. innovatie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet