NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Zeeland ontvangt 3 miljoen euro extra voor landinrichting

23 nov 2006

Het ministerie van LNV kent de Provincie Zeeland 3 miljoen euro extra toe voor landinrichtingsprojecten, o.a. voor verkaveling, waterbeheersing en groen, en grondverwerving voor de versterking van de Ecologische Hoofdstructuur.

De extra bijdrage heeft de Provincie te danken aan de voortvarendheid waarmee GS geld hebben voorgeschoten voor diverse projecten. Daardoor konden vanaf 2004 in een hoog tempo vrijwel alle in het provinciale programma opgenomen projecten worden gerealiseerd. Landelijk wordt het beschikbare Rijksbudget 2006 niet volledig ingezet, daarom heeft een herverdeling van middelen plaatsgevonden.

Voorfinanciering
De Provincie Zeeland heeft vanaf 2004 een aantal projecten op Walcheren, Tholen en in Zeeuws-Vlaanderen voorgefinancierd, waardoor deze sneller konden worden afgerond. De extra bijdrage van het Rijk in 2006 zorgt voor financiŽle ruimte om ook in de toekomst projecten met voorfinanciering een impuls te geven.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet