NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

‘EU klimaatbeleid moet op de schop'

14 nov 2006

Om de vastgelopen onderhandelingen op de klimaattop in Nairobi vlot te trekken, moet staatssecretaris Van Geel (Milieu) inzetten op een drastische koerswijziging van de EU. Milieudefensie vindt dat Europa prioriteit moet geven aan het ontwikkelen van duurzame energievoorziening in ontwikkelingslanden en tegelijkertijd ambitieuzere doelstellingen moet formuleren om de eigen uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

Om de impasse te doorbreken, moet de EU op twee punten actie ondernemen. Allereerst moet Europa de eigen uitstoot van broeikasgassen, ook ná 2012, terugbrengen. Het tweede punt is dat ontwikkelingslanden Westerse investeringen nodig hebben die een schone economie mogelijk maken. Ook is er geld nodig waarmee deze landen zich kunnen wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarom moet de EU zich inzetten voor een effectiever Clean Development Mechanism (CDM) en een goed functionerend adaptatiefonds, waarmee de gevolgen van klimaatverandering opgevangen kunnen worden.

‘Pas als Staatssecretaris Van Geel en zijn Europese collega's echte maatregelen toezeggen, zullen de ontwikkelingslanden bereid zijn te werken aan een vervolg op Kyoto,’ aldus campagneleider Donald Pols van Milieudefensie. ‘Klimaatverandering is een feit, de gevolgen zijn al zichtbaar. Als we nu niet handelen, zadelen we volgende generaties op met gigantisch kosten van de gevolgen.’

‘Het verdrag van Kyoto loopt weliswaar pas in 2012 af, maar voor een levensvatbaar vervolg moeten er nu al afspraken worden gemaakt,’ stelt Pols. ‘De EU moet leiderschap tonen en kan daarmee de impasse doorbreken waarin de klimaatonderhandelingen zijn terechtgekomen.’

Het verdrag van Kyoto is het enige internationale klimaatverdrag waarin landen zich vastleggen op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De ontwikkelingslanden weigeren op dit moment in te stemmen met nieuwe afspraken, zolang hun belangen niet serieus worden genomen. Ze wijzen er daarbij op dat klimaatverandering vooral door geïndustrialiseerde landen wordt veroorzaakt en dat deze landen hun eigen uitstoot nog steeds niet hebben gestabiliseerd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet