NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Openstelling Programma Beheer op 15 november

10 nov 2006

Op 15 november 2006 stellen de provincies het Programma Beheer open voor de aanvraagperiode 2007. Het Programma Beheer bestaat uit de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer en de Subsidieregeling natuurbeheer 2000. De aanvraag kan tot en met 14 januari 2007 worden ingediend bij Dienst Regelingen. Particulieren en ondernemers die nog geen aanvraagpakket hebben ontvangen, kunnen dit bij Het LNV-Loket aanvragen.

Veranderingen
Vanaf 1 januari 2007 wordt Programma Beheer opgenomen in het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). De subsidieregelingen worden daarmee provinciale regelingen. Daarom spreken we voortaan van de Provinciale subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (PSAN) en de Provinciale subsidieregeling natuurbeheer (PSN). Dienst Regelingen voert de regelingen uit. De doelgroepen van de regelingen wijzigen niet, een aantal inhoudelijke zaken wel.

Belangrijke veranderingen
Per provincie is er een subsidieplafond. Hierdoor wordt de datum waarop de aanvraag volledig is ingeleverd nog belangrijker. De Probleemgebiedenvergoeding wordt niet meer automatisch toegekend, maar moet vanaf 2007 ieder jaar worden aangevraagd.

PSAN en POP2
Een deel van de PSAN komt tot stand door cofinanciering door de Europese Unie. Vandaar dat 'Brussel' eisen stelt aan de uitvoering van Programma Beheer. Deze eisen staan in het plattelandsontwikkelingprogramma (POP). De nieuwe verordeningen die verband houden met het POP 2007-2013 (POP2) kunnen gevolgen hebben voor PSAN-aanvragers.

Alle wijzigingen staan in de brochures en toelichtingen die beschikbaar zijn op de internetsites van de provincies of Het LNV-Loket: www.minlnv.nl/loket. Het materiaal kan via Het LNV-Loket aangevraagd worden: 0800 - 22 333 22, bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet