NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Jeugd met duizenden actief op Natuurwerkdag

4 nov 2006

Ook dit jaar was de landelijke Natuurwerkdag weer een groot succes. 12.000 vrijwilligers gingen zaterdag 4 november aan de slag op 300 locaties verspreid over heel Nederland. Jong en oud heeft actief meegewerkt op een heerlijke herfstdag: er werd gesnoeid, gezaagd, gehooid, poelen schoongemaakt, wilgen geknot en met takken gesjouwd. Hierdoor is weer veel werk verzet dat de beheerders alleen nooit zo snel kunnen doen.

Dit evenement dat jaarlijks op de eerste zaterdag van de november plaatsvindt, laat een forse groei zien, vooral in het aantal jonge vrijwilligers. Maar liefst 40% van de deelnemers bestond uit kinderen. Hoewel een recent onderzoek aantoont dat de jeugd minder in de natuur komt, blijkt de Natuurwerkdag een grote aantrekkingskracht op deze groep te hebben. Om de natuur in Nederland veilig te stellen is het van belang de jeugd te betrekken bij de natuur. De initiatiefnemers van de Natuurwerkdag hebben hiermee een belangrijk doel van de dag bereikt. Wie als kind natuur en landschap heeft leren waarderen, zal er later immers ook beter voor zorgen, zo blijkt uit onderzoek van St. Veldwerk Nederland.Voor de kinderen viel er ook naast het werk in de natuur veel te beleven. Op diverse plekken waren kinderactiviteiten georganiseerd. Acteurs van Zoop en Onderweg naar morgen zorgden voor een feestelijke opening op twee grote locaties. Scoutinggroepen waren in het hele land actief: er is prunus gezaagd in het bos, opslag verwijderd van heideterreinen en vele paden zijn gesnoeid.

In zes jaar tijd is de Natuurwerkdag uitgegroeid tot een grote nationale werkdag en kon de laatste jaren op 20% procent extra deelnemers rekenen. In 2005 hielpen 10.000 mensen mee in de natuur waaronder veel nieuwe deelnemers. Maar liefst 58% deed voor het eerst mee en 40% had zelfs nooit eerder in de natuur gewerkt. De deelnemers waarderen het fysieke werk, de gezelligheid, het saamhorigheidsgevoel en in de natuur bezig zijn. Op de Natuurwerkdag wordt het belang van natuur en landschap op een onvergetelijke manier onder de aandacht gebracht.

De Natuurwerkdag viel dit jaar samen met Make a Difference Day (MADD) waarbij op 3 en 4 november alle Nederlanders zijn uitgedaagd zich in te zetten voor allerlei vormen van vrijwilligerswerk. Leden van het koninklijk huis, politici en diverse bedrijven hebben hieraan hun steentje bijgedragen.

Landschapsbeheer Nederland heeft de landelijke co÷rdinatie in handen en werkt samen met tien organisaties: Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), Vereniging Natuurmonumenten, Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM), Staatsbosbeheer, Vobula, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), IVN Vereniging voor natuur- en milieu educatie, Scouting Nederland, ANWB en enkele provinciale Landschappen. De Natuurwerkdag wordt mede mogelijk gemaakt door VSBfonds en de Nationale Postcode Loterij.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet