NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

CDA zal niet bezuinigen op Ecologische Hoofdstructuur

3 nov 2006

Het CDA zal de komende regeerperiode niet bezuinigen op de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur. Dat stelde Tweede Kamerlid Liesbeth Spies 2 november op een debat tussen de Groene Kandidaten in Den Haag. Spies 'corrigeerde' daarmee de doorrekening van het CDA-verkiezingsprogramma door het Centraal Planbureau.

Stem aan natuur en landschap
De Groene Kandidaten zijn kandidaat-kamerleden van zeven politieke partijen die door Natuurmonumenten zijn geselecteerd. Volgens de vereniging zijn zij binnen hun partijen de kandidaten die het best in staat zijn een stem te geven aan natuur en landschap. Natuurmonumenten roept haar leden en hun familieleden en vrienden op om 22 november op de Groene Kandidaten te stemmen. Het gaat om Liesbeth Spies (CDA), Harm Evert Waalkens (PvdA), Boris van der Ham (D66), Stef Blok (VVD), Martine van Meekeren-Vonk (ChristenUnie), Krista van Velzen (SP), en Wijnand Duyvendak (GroenLinks).

Geen bezuiniging
In de aanloop naar de verkiezingen organiseerden Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De Landschappen en de ANWB in Den Haag een debat tussen de Groene Kandidaten. Duyvendak en Van Velzen wezen er op dat het CDA een bezuiniging van 200 miljoen euro heeft ingeboekt op de aanleg van de EHS. Spies bestreedt dit. De bezuinigingspost wordt volgens haar met een investering van 400 miljoen euro in duurzaamheid en milieu ruimschoots goedgemaakt. "Het CDA zal de komende periode niet bezuinigingen op de EHS."

Planten en dieren verdwijnen
Met de aanleg van de EHS, een uitgebreid web van kleine en grote natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn, is begin jaren negentig begonnen. In 2018 moet de EHS klaar zijn, en moeten planten en dieren de omstandigheden hebben waarin ze duurzaam kunnen voortbestaan. Uit recente rapportages van het Milieu- en Natuurplanbureau en de Algemene Rekenkamer blijkt dat de aanleg van de EHS achter ligt op schema: er wordt te weinig nieuwe natuur gerealiseerd, de verbindingen tussen de natuurgebieden komen maar mondjesmaat tot stand en lucht, bodem en water zijn nog altijd zo verontreinigd dat planten en dieren er niet kunnen overleven. Hoewel er af een toe een succes te melden is, verdwijnen er per saldo nog altijd planten en dieren uit Nederland.

Extra geld nodig
Dat is voor PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie en D66 reden om de komende jaren extra geld uit te trekken voor de EHS. Voor hen is duidelijk dat de koers die het kabinet Balkenende de afgelopen jaren heeft gevaren, tekort schiet. "Er is op alle fronten een schone schijn opgehouden, maar er was sprake van een vakkundige demontage van de EHS", vond PvdA'er Harm Evert Waalkens. Wijnand Duyvendak van GroenLinks voegde daaraan toe: "Elke keer dat de natuur aan bod kwam in de Tweede Kamer werd het slechter." Boris van der Ham (D66) vond dat hem niks te verwijten valt. "We hebben tegen alle verslechteringen gestemd, maar er was niet op te boksen tegen het front van CDA, VVD en LPF." Krista van Velzen zei zich vaak als een blauwhelm gevoeld te hebben. "Ik moest met de handen op de rug staan kijken naar alle ellende die langs kwam."

Kijk naar wat goed gaat
Stef Blok (VVD) en Liesbeth Spies (CDA) weerden de aanvallen af. "Zo slecht is het niet", stelde Spies. "Er zijn nieuwe dingen in gang gezet, zoals een grotere aandeel voor boeren in het beheer, en de decentralisatie. Dat moet ook even de tijd krijgen. En laten we nu vooral kijken naar de dingen die wel goed gaan. Dat heeft een geweldig wervend effect. En laten we ook vertrouwen geven aan boeren en aan provincies."

Investeren in een groene omgeving kan alleen maar als het met de economie goed gaat, zo benadrukte Blok. "Want als het erop aankomt, zijn koopkrachtplaatjes belangrijker dan natuur en landschap." Investeren in economie moet volgens hem dan ook vooraf gaan aan investeren in natuur. "Maar we zullen waarmaken wat we hebben beloofd. De EHS zal dus in 2018 klaar zijn." Blok ziet nog veel mogelijkheden voor nieuwe natuur als het wordt gecombineerd met andere functies, zoals woningbouw en waterberging.

Eerder dan 2018
Alle Groene Kandidaten benadrukten dat de EHS op de afgesproken datum, 2018, kant en klaar opgeleverd wordt. Behalve CDA en VVD willen alle partijen zelfs dat het natuurnetwerk eerder klaar is. Martine van Meekeren (ChristenUnie): "Waar mogelijk moet dat met inzet voor boeren gebeuren, waarbij zij een goede beloning moeten krijgen. Als het gaat om keuzes maken, moeten de planten en dieren die bedreigd worden voorrang krijgen."

Groene Netwerk
Alle Groene Kandidaten gaven verder aan dat de karakteristieke Nederlandse landschappen veel beter beschermd moeten worden dan nu gebeurt. Want ook buiten de Ecologische Hoofdstructuur moeten mensen de gelegenheid hebben zich te ontspannen in een groene, rustige omgeving. Het idee van het Groene Netwerk, waarin alle groene elementen in ons land met elkaar zijn verbonden, wordt door alle kandidaten omarmd. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De Landschappen en de ANWB dringen er bij de politieke partijen op aan om dit Groene Netwerk op te nemen in het akkoord dat de nieuwe regering gaat opstellen na de verkiezingen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet