NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruim 400 miljoen voor inrichting Drents landelijk gebied

31 oktober 2006

In de inrichting van het landelijk gebied van de provincie Drenthe wordt de komende zeven jaar ruim 400 miljoen euro ge´nvesteerd. Dit bedrag hebben gedeputeerde staten opgenomen in het provinciaal Meerjarenprogramma (pMJP), dat is opgesteld als uitvoeringsdocument voor een bestuursovereenkomst tussen de provincie en het rijk. Beide partijen maken daarin prestatieafspraken voor de periode 2007-2013.

Met ingang van het volgend jaar krijgen de provincies de regie over de inrichting van het landelijk gebied. Voor een periode van zeven jaar maken het rijk en de afzonderlijke provincies afspraken over wat daarvoor moet worden gerealiseerd en welk bedrag een provincie daarvoor van het rijk krijgt, het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Na afloop van die periode legt de provincie verantwoording af. De nieuwe werkwijze is gebaseerd op de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG), die de Tweede Kamer dit jaar heeft aangenomen, en geeft de provincie en haar partners, zoals gemeenten en waterschappen, meer flexibiliteit.

Het rijk stelt Drenthe voor de eerste zeven jaar ruim 164 miljoen euro beschikbaar. De provincie legt daar bijna 38 miljoen bij en ongeveer 21 miljoen euro komt uit Brussel. De rest van het geld, ruim 177 miljoen euro, dragen gemeenten, waterschappen en andere organisaties bij aan de realisering van de gestelde doelen. De provincie werkt daarbij nauw samen met gemeenten, waterschappen en andere organisaties in de regio, zoals dat ook is gebeurd bij de opstelling van het pMJP. Vanuit de jarenlange ervaring van de provincie met gebiedsgericht beleid, is de provincie verdeeld in vijf gebieden: Drentsche Aa, noordwest-Drenthe, zuidwest-Drenthe, Hunze en zuidoost-Drenthe. Voor elk gebied wordt een programma opgesteld, waarin aandacht is voor het specifieke karakter van dat gebied.

Provinciale staten spreken zich in december uit over het concept pMJP en de bestuursovereenkomst met het rijk, die GS hebben vastgesteld.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet