NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bebouwd gebied groeit met meer dan de helft

24 okt 2006

Uit een analyse van alle bouwplannen tot 2015 blijkt dat het bebouwde oppervlak in Nederland met ruim de helft toeneemt tot 17 procent in 2015. De analyse werd door drie journalisten en elf wetenschappers gemaakt voor het boek 'Bundeling: een gouden greep?' op basis van de Nieuwe Kaart van Nederland. Het boek werd op 12 oktober 2006 gepresenteerd op het congres 'Ruimte en Mobiliteit gebundeld'.

Zeventig procent van de nieuwbouwplannen voor bedrijven, woningen en kantoren is buiten steden en dorpen gepland. Als deze plannen doorgaan, concluderen de schrijvers, neemt het bebouwde oppervlak in 2015 toe van 11 procent naar 17 procent van het totale Nederlandse grondoppervlak.

'Het doel van de Nota Ruimte om 40 procent van alle nieuwe bebouwing in bestaand bebouwd gebied neer te zetten wordt dus niet gehaald,' concludeert directeur Mirjam de Rijk van Stichting Natuur en Milieu. De milieuorganisatie vindt dat het nieuwe kabinet het voller, lelijker en rommeliger worden van Nederland moet tegengaan. Het herinrichten van en bouwen in bestaand stedelijk gebied moet voorrang krijgen boven het bouwen op nieuwe locaties.

Er is meer geld nodig voor herinrichting en betere benutting van de beschikbare ruimte in de steden. De nu veel te goedkope grond in het buitengebied moet een hogere prijs krijgen. Samen met gezamenlijke inzet van overheden voor bundelingbeleid kan zo de uitverkoop van de open ruimte worden voorkomen.
Meer informatie over 'Bundeling: een gouden greep' en het Programma Ruimte en Mobiliteit

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet