Naam adviesbureau:
Naam contactpersoon:
man / vrouw
Postadres:
Postcode:
Gemeente:
Telefoon:
Fax:
Email:
Website:

EcoQuest
Wim van der Hoek
man
van Lawick van Pabststraat 2
6814 HH
Arnhem
026-3512178
026-3512178
ecoquest@ecopartners.nl
www.ecopartners.nl/ecoquest

download het offerte-aanvraag-formulier
van Natuurnet

verzend uw offerte-aanvraag

 • binnen het adviesbureau zijn de volgende disciplines aanwezig:
  aquatische ecologie
  chemie
  ecohydrologie
  hydrologie
  milieukunde
  natuurbeheer

 • het adviesbureau heeft de volgende (soort) opdrachtgevers:
  buitenlandse organisaties
  gemeentelijke overheid
  rijksoverheid
  terreinbeherende organisaties
  waterschappen

 • de aard van de produkten is:
  beheersadviezen
  effectenstudies
  methodiekontwikkeling
  monitoring
  onderzoek

 • het bureau heeft ervaring met de volgende ecosystemen:
  moeras/grienden
  overige zoetwater-systemen
  rivieren

 • het bureau heeft ervaring in de volgende aandachtsgebieden:
  inrichting
  milieu
  natuur
  natuurontwikkeling
  verdroging
  vermesting
  versnippering
  verstoring
  verzuring
  water

 • certificering van het bureau:

 • lidmaatschap van branche-organisaties:

 • het adviesbureau maakt gebruik van inventarisatiemethoden voor flora en fauna die nationaal erkend zijn

 • de omvang van het bureau is 1 fte.