Naam adviesbureau:
Naam contactpersoon:
man / vrouw
Postadres:
Postcode:
Gemeente:
Telefoon:
Fax:
Email:
Website:

Econsultancy
Edwin Witter
man
Fabriekstraat 19C
7005 AP
Doetinchem
0314 - 365150
0314 - 365177
doetinchem@econsultancy.nl
www.econsultancy.nl

Econsultancy
Marcel Koen
man
Rijksweg Noord 39
6071 KS
Swalmen
0475-504961
0475-504958
swalmen@econsultancy.nl
www.econsultancy.nl

Econsultancy
Jeroen Mos
man
Rapenstraat 2
5831 GJ
Boxmeer
0485 - 581818
0485 - 581810
boxmeer@econsultancy.nl
www.econsultancy.nl

download het offerte-aanvraag-formulier
van Natuurnet

verzend uw offerte-aanvraag

 • binnen het adviesbureau zijn de volgende disciplines aanwezig:
  aquatische ecologie
  archeologie
  bodemkunde
  chemie
  informatica/GIS
  milieukunde
  ornithologie

 • het adviesbureau heeft de volgende (soort) opdrachtgevers:
  bedrijfsleven
  gemeentelijke overheid
  particulieren
  provinciale overheid
  terreinbeherende organisaties
  waterschappen

 • de aard van de produkten is:
  effectenstudies
  kartering
  monitoring
  onderzoek

 • het bureau heeft ervaring met de volgende ecosystemen:
  bos
  cultuurlandschappen
  grasland
  stedelijke systemen

 • het bureau heeft ervaring in de volgende aandachtsgebieden:
  bodemsanering
  milieu
  milieu-effect-rapportage
  natuur
  natuur in de stad
  water

 • certificering van het bureau:
  ISO 9001

 • lidmaatschap van branche-organisaties:
  Netwerk Groene Bureaus

 • het adviesbureau maakt gebruik van inventarisatiemethoden voor flora en fauna die nationaal erkend zijn

 • de omvang van het bureau is 27 fte's.