Naam adviesbureau:
Naam contactpersoon:
man / vrouw
Postadres:
Postcode:
Gemeente:
Telefoon:
Fax:
Email:
Website:

Ecologica
Karin Albers
vrouw
Rondven 22
6026 PX
Maarheeze
0495-462070
0495-462079
karin.albers@ecologica.eu
www.ecologica.eu

download het offerte-aanvraag-formulier
van Natuurnet

verzend uw offerte-aanvraag

 • binnen het adviesbureau zijn de volgende disciplines aanwezig:
  aquatische ecologie
  communicatie
  floristiek
  fotografie
  herpetologie
  landschapsecologie
  natuurbeheer
  ornithologie
  overige faunistiek
  terrestrische ecologie
  mammologie

 • het adviesbureau heeft de volgende (soort) opdrachtgevers:
  adviesbureaus
  bedrijfsleven
  gemeentelijke overheid
  particulieren
  provinciale overheid
  rijksoverheid
  terreinbeherende organisaties
  waterschappen

 • de aard van de produkten is:
  beheersadviezen
  beleidsadviezen
  effectenstudies
  foto/film-materiaal
  kartering
  methodiekontwikkeling
  monitoring
  onderzoek
  voorlichting

 • het bureau heeft ervaring met de volgende ecosystemen:
  bos
  cultuurlandschappen
  grasland
  heide
  landschapselementen (zoals bermen)
  moeras/grienden
  overige zoetwater-systemen
  stedelijke systemen

 • het bureau heeft ervaring in de volgende aandachtsgebieden:
  beleidsvoorbereiding
  inrichting
  landschap
  natuur
  natuur in de stad
  natuurontwikkeling
  planvorming
  terreinbeheer
  verdroging
  vermesting
  versnippering
  verspreiding
  verstoring
  verzuring
  water

 • certificering van het bureau:

 • lidmaatschap van branche-organisaties:
  Netwerk Groene Bureaus (NGB)

 • het adviesbureau maakt gebruik van inventarisatiemethoden voor flora en fauna die nationaal erkend zijn

 • de omvang van het bureau is 4 fte's.