In de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer speelt het offreren en het aanvragen van offertes een belangrijke rol. Voor het opstellen van offertes zijn veel handleidingen beschikbaar. Voor het opstellen van offerte-aanvragen veel minder. Second Opinion stelde op verzoek van een aantal adviesbureaus een leidraad voor het aanvragen van offertes samen. Deze leidraad bevat onderstaande checklist. De checklist geeft een overzicht van relevante vragen voor het aanvragen van offertes bij adviesbureaus.

Checklist voor het opstellen van een offerte-aanvraag


Voor meer informatie of voor advies bij het aanvragen van offertes kunt u terecht bij adviesbureau Second Opinion, secopini@knoware.nl ter attentie van Bas van Leeuwen.